Historien vår

Historien vår

I utkanten av industribyen Faisalabad i Punjabprovinsen i Pakistan ligger landsbyen Sultan Town. Det var her visjonen om å skape en lysere fremtid skulle spire. Helt siden opprettelsen av skolen i 1996 har fokuset vært på å gi jenter muligheter de ellers ikke ville få i lokalsamfunnet.


Men LAMS-skolen skal også være et trygt sted for barn å leke, lære og utforske, og mye tid og ressurser brukes på aktiviteter og arrangementer utenfor klasserommene som bidrar til å berike elevenes hverdag, skape trygghet og styrke selvtillitt.


LAMS-skolen åpnet 5. oktober 1996 som en gratisskole til barna til de ansatte ved ryeveveriet Bokhari (Norpak International). Skolen ligger vegg-i-vegg med veveriet og hadde opprinnelig 5 klasserom og ett lærerværelse/kontor til rektor.


Hør grunnlegger Yawar H. Bokhari med egne ord fortelle om skolens oppstart (fra Opplandsarkivet, avd Maihaugen).


De første årene tilbød skolen grunnskoleundervisning fra 1. til 5. klasse for omlag 150 jenter og gutter. I forbindelse med utvidelsen av skolen i 1998, ble ytterligere 5 klasserom bygd og LAMS utvidet undervisningstilbudet for jenter opp til 10.klasse.


I 2000 gikk over 350 elever (200 jenter og 150 gutter) på skolen.


I 2000 ble Stiftelsen LAMS stiftet i Norge for å sikre overordnet strategisk styring av og støtte til driften og videreutviklingen av skolen. Stiftelsen, som er registrert i enhetsregisteret, samarbeider tett med skolens administrasjon og ledelse i Pakistan. Opprettelsen av den norske stiftelsen muliggjorde også et begrenset samarbeid med norske myndigheter gjennom bistandsdirektoratet NORAD. Med midler fra NORAD ble skolen i 2003 utvided med ytterligere 10 klasserom, og ved inngangen til 2010 gikk det nærmere 500 elever ved skolen.


I 2013 ble skolebiblioteket Laila Library bygd med formål å være et samlingssted for debatt, diskusjon og utstillinger, og et levende bibliotek.


I 2015 ble skolen utvidet med en egen fløy for førskolen. Syv klasserom for de aller yngste elevene (4-5 år). I 2023 ble førskolen utvidet med en ny etasje og fikk et nytt navn: Alma, Selma & Nora fløyen. Førskolen rommer også en barnehage for ansattes barn.


LAMS tilbyr i dag førskole-, grunnskole- og videregåendeutdanning til jenter og gutter i alderen 4 til 17 år. Gutter tilbys skolegang opptil 5.klasse, mens jenter tilbys tilsammen 12 års skolegang. Nærmere 700 elever går i dag på LAMS og årlig uteksamineres mellom 20 og 30 jenter som alle tilbys stipend til videre utdanning.


"The greatest religion of all

is to kneel down and lift people up"